Dato for generalforsamlingen 2018 er nu fastlagt

Bestyrelsen har besluttet at afholde den ordinære generalforsamling 2018, onsdag den 11. april 2018 kl 20 i Fælleshave 1.

HUSK at notere denne dato i din kalender.

Bestyrelsen vil gerne, i forbindelse med generalforsamlingen, henlede beboernes opmærksomhed på vedtægternes kapitel 5 § 18 stk. 1 og 2., da de nuværende bestyrelsesmedlemmer fra parcelhusene ikke ønsker at genopstille.

 

Asfaltarbejdet er nu påbegyndt på Fårehave

Aktiviteten med ”Overdragelsesaftalen” mellem foreningen og Haderslev Kommune er stadig i gang. Der har vist sig under de venlige forhandlinger og brevveksling mellem os kommunen, at opstå nogle problemer der belaster foreningens økonomi. Det har vi gjort indsigelser imod og afventer svar. Der bliver ikke tale om accept og underskrift af aftalen før der opnået enighed.